Co robi radca prawny

Radca prawny tak jak przedstawiciele innych zawodów prawniczych musi poświęcić sporą część swojego życia po to, aby mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Prawnicy muszą ukończyć pięcioletnie studia, kończące się obroną pracy magisterskiej. Następnie muszą podejść do egzaminu na aplikację po to, aby ukończyć ją po trzech latach.

Regulacje działalności radców prawnych

Radca prawny tak jak adwokaci, sędziowie i prokuratorzy muszą złożyć przysięgę, którą jest ślubowanie. Prawni w ten sposób zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym przede wszystkim uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Kodeku Etyki Radcy Prawnego. Jest to bardzo ważne, ponieważ radcom, którzy dopuścili się złamania tego kodeksu, grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.Radca prawny tak samo, jak adwokat, zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, z którego w wyjątkowych okolicznościach może zostać zwolniony przez sąd. Co więcej, radcy prawni mają obowiązek unikana konfliktu interesów oraz lojalności wobec swoich klientów. Mają godnie reprezentować swój samorząd nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnie.

Informacje o radcach prawnych

Do wykonywania pracy radca prawny musi być ubezpieczony, ponieważ może dojść do sytuacji, w której może dojść do wypadku i co za tym idzie wyrządzenia szkody w czasie świadczenia usług.Wszelkie informacje o radcach prawnych zbierane są przez Okręgowe Izby Radców Prawnych. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie działalności radcy poprzez udanie się do konkretnej siedziby Izby, w którym świadczone są usługi przez danego radcę prawnego. Wystarczy jedynie przedstawić podstawowe dane o radcy, aby upewnić się, czy na pewno jest zapisany w spisie Izby.

Ile kosztuje doradztwo radcy prawnego?

Koszt usług, które może zapewnić radca prawny, zależy od wielu czynników. Jednakże minimalne wynagrodzenie dla radców prawnych określone jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W treści tego rozporządzenia zawarte są informacje o tym, że np. doradztwo w sprawie o rozwód kosztuje 360zł, natomiast przygotowanie umowy na zlecenie klienta wiąże się z kosztami rzędu 300zł, przygotowanie pisma do urzędu jest o wiele niższe, ponieważ wynosi tylko 200zł. Pismo o uchylenie wyroku sądu polubownego wiążę się z wydatkiem rzędu 1200zł. Według informacji dostępnych w Internecie przeprowadzenie całej sprawy rozwodowej będzie kosztowało od 500 do nawet 3000zł.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here