Czym różnią się cena zakupu i cena nabycia?

0
4618

Określenia „cena zakupu” oraz „cena nabycia” brzmią bardzo podobnie i z pewnością wielu przedsiębiorców zakładając swoje działalności gospodarcze nie jest jeszcze do końca zorientowana w tym, jakie są między nimi różnice. Warto więc podkreślić, że mimo bardzo podobnych nazw, są to dwa zupełnie odmienne zagadnienia, rządzące się swoimi prawami.

Aby lepiej radzić sobie na rynku lub po prostu podnieść swoją wiedzę z zakresu ekonomii, warto przyswoić sobie przede wszystkim definicje obu cen.

Cena zakupu to po prostu koszt poniesiony przez nabywcę w wyniku pozyskania jakiegoś dobra. Jest to więc po prostu najbardziej podstawowy rodzaj ceny, taki, z którym spotykamy się praktycznie na co dzień. W zależności od tego, czy jesteśmy czynnymi płatnikami VAT, czy płatnikami zwolnionymi z obowiązku uiszczania tego towaru, ceną zakupu jest wartość netto lub brutto. Prowadząc działalność gospodarczą i importując towary zza granicy należy jednak pamiętać o tym, że oprócz standardowej kwoty do wysokości ceny dolicza się także między innymi o cło, podatek akcyzowy czy opłaty celne.

Cena nabycia to z kolei cena zakupu towaru powiększona o koszty jego pozyskania, to jest, przykładowo, transport, załadunek, rozładunek, koszty ubezpieczenia, wprowadzenia produktu do obrotu itd. Jest to zatem całkowity koszt związany z pozyskaniem danego towaru, a jego wysokość stanowią nie tylko wartość towaru, ale i koszta związane z wyżej wymienionymi czynnikami. Można więc powiedzieć, że jest to rzeczywisty koszt pozyskania produktów.

Jak więc wykazaliśmy, cena zakupu a cena nabycia to dwie zupełnie odrębne kwestie, o czym świadczą same ich definicje. Również ich zastosowanie różni się znacząco — o ile cenę zakupu stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy dokonujemy wyceny posiadanego wyposażenia na daną chwilę i obliczenia jego aktualnej wartości rynkowej, to ceny nabycia możemy użyć, by ustalić początkową wartość danego towaru. Dokonując spisu z natury, możemy też wykorzystać cenę nabycia, aby wycenić poszczególne elementy składowe towaru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here